[ग्रामपंचायत नाव] ग्रामपंचायत संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

ग्रामगीत

ऐसें गाव होतां आदर्शपूर्ण

शहराहुनीही नंदनवन

सर्वांचे करील आकर्षण

सुंदर जीवन तुकड्या म्हणे …

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज

दृष्टीक्षेपात ग्रामपंचायत

 • क्षेत्र: ——- sq km

 • लोकसंख्या: ———-

 • साक्षरतेचे प्रमाण: —–

 • शाळा:———-

 • बँक:———–

 • रुग्णालये:——-

 • स्वच्छतागृहे:—–

 • पोस्ट ऑफीस:——

ग्रामपंचायत बँक तपशील

 • बँकेचे नाव:————

 • बँक खाते क्रमांक:———–

 • IFSC कोड:————–

 • बँकेचा पत्ता:————-

 जिल्ह्याचे संकेतस्थळ

आठवडे बाजार

        वार         |        पत्ता

पर्यटन स्थळे

कसे पोहोचाल ?

१) रस्त्याद्वारे

 

२) रेल्वेने

 

)हवाई मार्ग

 

निरोगी आरोग्य सवयी

छायाचित्र दालन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नकाशा

Skip to content